Rozdiel medzi šťavou vytlačenou z jačmennej trávy a nápojom z mletej jačmennej trávy.


Na trhu zelených potravín existujú dva základné druhy nápojov z jačmennej trávy.
Prvý nápoj vzniká vytlačením šťavy z trávy, odstránením vlákniny a následne okamžitým sušením v teplote do 31 stupňov Celzia v sušičke pod tlakom v čase do 2 minút. Nápoj sa započítava do kategórie zelených potravín, ale v skutočnosti nie je komplexným potravinárskym artiklom, nakoľko v ňom chýba vláknina.
Druhý typ nápoja vzniká sušením trávy a následne jej rozdrvením. Takýto nápoj je komplexnou zelenou potravinou, ale na druhej strane – nie je potravinárskym artiklom najlepšej akosti. Oba produkty spolu so svojimi chybami a pozitívami už našli mnoho konzumentov a dosiahli na trhu stabilné miesto.

Aký je rozdiel medzi nimi a aké sú ich silné a slabé stránky ?

Klient zaplatí za nápoj z vytlačených tráv približne o polovicu vyššiu cenu ako za nápoj s vlákninou. Prečo?

Vyplýva to z jeho vyššej úžitkovej hodnoty, drahších technológii výroby a väčšieho množstva využívanej masy tráv. Okrem toho, veľkú úlohu tu odohráva ťažkosť udržiavania čerstvosti produktu z dôvodu jeho väčšej citlivosti na vonkajšie vplyvy. Aby sa predĺžilo obdobie trvácnosti, treba použiť drahšiu a viac komplikovanú technológiu balenia a dôkladné dodržiavanie všetkých štandardov opatrnosti pri úschove. Veľkým plusom nápojov z vytláčaných tráv je ich skoro 100 % vstrebateľnosť. Klient kupujúci tento produkt si nekupuje len čiastočne vstrebateľný produkt, z ktorého strávi len niektoré hodnoty obsiahnuté v ňom – kupuje si živý nektár z trávy, ktorý zachováva maximum substancií nedotknutých oxidáciou a teplom, ktorým pri vstrebávaní ľudským organizmom neprekáža nestráviteľná vláknina z trávy.

Nie sme prežúvavcami, teda nemáme 4 žalúdky, ktoré sú potrebné k tomu, aby dobre trávili trávu. Aby mohla krava stráviť trávu, má 4 žalúdky – bachor, čepiec, kniha a slez. Krava odtrhne trávu posliní, prehltne do bachora, odkiaľ ju presunie do knihy a čepca. V týchto troch žalúdkoch tráva je trávená za pomoci mnohých baktérii. Z čepca sa vracia do papule, kde je opätovne prežutá /roztretá a naslinená/ a podaná do štvrtého žalúdka / slez/, ktorý funguje na podobných zásadách ako náš.


Doteraz žiaden spôsob výroby /okrem vytláčania/ nevedel nahradiť tento geniálny biologicko – chemický proces. Jednoducho všetci ľudia pijúci nápoje z trávy s obsahom vlákniny – prehltnú tekutinu bez naslinenia a potom čakajú čo s týmto urobia nižšie tráviace orgány. Aj keď vláknina je rozdrobená na mikroskopické čiastočky, predsa len objem týchto čiastočiek je nestráviteľný. Pozrime sa na slony, aby sme lepšie  obrazne pochopili významnosť konzumácie vlákniny z trávy. Slony vedia dokonalé stráviť trávu už na „druhý krát“... Sloníčatá plnohodnotne využívajú trávu až potom, keď ju zjedia vo forme výkalov svojich rodičov. Až „týmto spôsobom“ strávená tráva / obohatená správnymi baktériami / má pre ich organizmus požadovaný vklad.


Najväčším pozitívom sušených štiav je ich bezpečnosť.

Celý /zelený svet/ vyplýva z poznatkov a filozofie niekoľkých priekopníkov. Asi najčastejšie citovanou „ľudovou“ autoritou je Ann Wigmore. Vďaka nej vznikla sieť zdravotných inštitútov, v ktorých sa ľudia liečia pomocou zodpovedného životného štýlu, ktorého súčasťou je  každodenná konzumácia zelených nápojov.
Napr. v San Diegu, v inštitúte OHI /Optimal Health Institute/ sú zelené nápoje používané na vnútornú a vonkajšiu liečbu už desiatky rokov. V OHI, podobne ako v iných inštitútoch, absolventi vypili už stovky hektolitrov zelených nápojov s veľmi dobrými zdravotnými výsledkami. Chybou nápojov z jačmennej trávy s vlákninou je to, že nie sú ľahko vstrebávateľnou tekutinou ale ťažko stráviteľnou „zmesou“ . Miazga z trávy sa nedá „rozpustiť“, dá sa len „močiť“. Prášok z trávy je vo väčšine zložený z mikroskopických, ale napriek tomu „nerozbitých“ buniek trávy. V prípade nápojov z trávy s vlákninou je problematické ich trávenie a vstrebávanie, a v tomto prípade aj ich úžitková hodnota.


Pri rozdrvení sušených výhonkov zriedkavo dochádza k rozbitiu bunky trávy. Sušený lístok sa dá rozdrviť iba v mieste spojenia buniek. Čo to znamená? Ohromná časť vyživovacích substancii je „uväznená“ vo vnútri neporušených buniek trávy a ostáva pre náš stráviteľný trakt „nedobytná“. Nektár z trávy je taktiež pre prežúvavcov dostupný iba vtedy, keď dôjde k jeho vyplynutiu pri stierajúcom pohybe zubov prežúvavcov.
Keby krava prehltla strávenú ale nerozdrvenú /neroztretou zubami/ trávu, mala by z nej malý úžitok, a to aj napriek svojim štyrom žalúdkom... Ak necháte na chvíľu postáť nápoj s vlákninou, uvidíte, že po nejakom čase sa stáva nechutný. Doslova „obledne“. Prečo ?

V riedkom roztoku bude plávať iba malý objem substancií, ktorému sa podarilo uvoľniť z nedostatočne rozdrvených buniek. Väčšina výživných substancii nájdete na dne, kde sú uväznené v nerozbitých bunkových celách. Práve vzhľadom na problematiku stráviteľnosti, v prípade tohto typu nápojov z trávy sa pochybuje o jej úžitkovej hodnote. Toto okrem bezpečnosti je jedinou hodnotou, ktorá zaujíma klienta. Tento druh nápojov zdá sa byť lacnejší, ale v skutočnosti je drahší, nakoľko klient kupuje iba časť úžitkovej hodnoty vytlačeného nápoja.
Test postátia napoja doporučujem  prevádzať každému klientovi, ktorý je schopný vypočuť si aj iný argument okrem ceny. Pri tomto teste uvidíte svoje zisky na vlastné oči.  To, čo strávime je to, čo v roztoku pláva. Práve to nám prinesie úžitok. Toto vlastne pod vplyvom predávajúceho kupujeme. Substrát, ktorý klesá na dno – tento zelený múľ  - odovzdávame v ohromnej časti do kanalizácie – to z nás, skoro nepoužité, vyjde prirodzenou cestou von. Odborníci demonštrujú túto udalosť pomocou tzv. pepsínového testu.
Toto je test prevedený pomocou tráviaceho enzýmu, ktorý  sa snaží bezvýsledne rozbiť stenu buniek trávy. Treba ale pripomenúť, že aj táto usadenina prináša určitý špecifický úžitok, ale nikdy energeticky alebo detoxikačný. Vláknina v nás pôsobí na základe absorbovania otráv, ako „kefa do komína.“ Vzhľadom na tento druh úžitku sa predsa nekupuje „drahú trávu“. Tento druh úžitku spĺňajú vlákniny 6 krát lacnejšie a predovšetkým bezpečnejšie.

Nápoje z jačmennej trávy sú užitočné vzhľadom na svoj nektár, ktorý sa dá úplne vyťažiť iba vytláčaním. Pre nerozhodných konzumentov je ešte dodatočný pragmatický argument. Najväčšími propagátormi a predajcami zelených nápojov nie sú zdravotné inštitúty, ale „lisovne“. Sú to obchody so zdravými potravinami, v  ktorých sa  predávajú čerstvo vytláčané nápoje z ovocia, zeleniny, ale aj z jačmennej trávy. Vo svete existujú už desiatky tisícov takýchto obchodov.
Pre zobrazenie : uveďme aspoň dve veľké obchodné siete, v ktorých sa predávajú zelené nápoje. Sú to licencované oddelenia : „ Jumba Juice“ a „Mothers“. Iba v slnečnej Kalifornii reťazec Jumba Juice vlastní 700 oddelení. Aké sa tam predávajú zelené nápoje? V podstate bez vlákniny, aj keď je to vzhľadom na čas, techniku, peniaze a obsluhu náročnejšie – predávajú nektár z jačmennej trávy získané vytláčaním. Nikdy nepredávajú mixovanú miazgu, lebo pragmatický Američan by ich dal na súd za poškodenie klienta. Tieto nápoje z trávy sa predávajú pod názvom „Green Shot“ /zelená strela/, lebo  vďaka dokonalému absorbovaniu rýchlo pôsobia. A toto je ono, čo ľudia za svoje peniaze chcú dostať – hmatateľný úžitok. Problém horšej stráviteľnosti nie je predsa jediným problémom menšej úžitkovej hodnoty nápoja z trávy s vlákninou. Ďalšou jeho chybou je „ živosť“ . Proces prípravy vytláčaných nápojov je veľmi šetrný. Po vytlačení dochádza k okamžitému vysušeniu zeleného nektáru v nízkej teplote, vďaka čomu hodnotné substancie ostávajú v ňom „živé“.


Takýto šetrný prípravný proces je nemožný v prípade nápojov s vlákninou. „Živosť“ produktu je vždy podmienená dvoma ukazovateľmi – rýchlosťou sušenia a nízkou teplotou. V prípade nápojov s vlákninou treba použiť buď vyššiu teplotu / v súčasnosti sa už od tohto upúšťa/, alebo predĺžiť čas sušenia. Aj toto je problém, lebo počas času sušenia dochádza k okysličovanej reakcii, ktorá škodí jemným vyživovacím substanciám. Túto škodu je ťažko zmerať. Pri porovnávaní energetických substancií sa berie do úvahy iba ten najviac samozrejmý aspekt – ich množstvo, nie akosť. Iba nepatrný počet laboratórií robí napr. testy na kvalitu chlorofylu.
Pri dlhom sušení sa chlorofyl rozpadá. Spočiatku sa to nedá spozorovať a spoznať podľa farby produktu, ale práve vtedy pri tom vznikajú vedľajšie produkty /feoforbidy/, ktoré nám škodia. Sú to silné alergény, ktorých detekcia eliminuje produkt z ľudskej stravy. Či je prirodzené kŕmiť kravy celý život iba senom? Je to možné, ale dobré to nie je. Nie je to zdravé. Je to iba nutné, aby prežili zimné obdobie. Je kvalita kravského mlieka kŕmenej kravy iba senom taká istá, ako akosť kravského mlieka kravy, ktorá sa pasie na zelenej lúke? Či aj najlepšie usušené seno je kvalitatívne rovnaké ako čerstva tráva? Bielkoviny uzatvorené v bunke trávy, nemajú  počas sušenia kam ujsť. Nikde neutečú enzýmy, vitamíny ani chlorofyl. Či v prípade sena ide o tie isté substancie nesúce radosť, krásu a zdravie, keď boli ešte trávou ? Seno nikdy nenahradí čerstvú trávu a to isté sa týka nápojov s vlákninou. Aké z toho vyplýva ponaučenie?
Nápoj vytláčaný z trávy je drahší, ale zároveň je „živší“, bezpečnejší a lepšie absorbovaný organizmom. Pri porovnaní cien, akosti a hodnoty... je pre klienta lepším rozhodnutím. 

Preložené s originálneho textu Olafa Hendersohna, švédskeho špecialistu na zdravé potraviny.

 


   (+421 )

        0905 930 343

 

 

 


Chlorella - zázračná substancia, ktorá je v podstate tekutým slnečným svetlom! Chlorella nám odovzdáva kompletné spektrum výživných látok i energiu všetkých prírodných živlov. Je najbohatším zdrojom chlorofylu, ktorý zlepšuje ľudom krvný obraz, urýchľuje hojenie rán a pomáha pri zápaloných stavoch.
bio organic foods m